Shop CTV

Rating: 5/5 -
Shop CTV APK

Shop CTV application is a tool to support sales force developmentJan 14, 2022
business, tiep, cham, tool, sales, development
Requirements:
Require Android 5.0 and up

Key features

  • Shop CTV application is a tool to support sales force development
  • If you are looking for a solid app rated with 5.00/5 from 1 votes , the Shop CTV is just for you.
  • A business app that will be great addition to your phone.
  • More than 119,229 downloads since the first upload.
  • Shop-CTV APK can be downloaded free of charge.
  • The APK of Shop-CTV from is checked for viruses and malware, and safe to download.

Shop CTV APK

Ứng dụng Shop CTV là công cụ hỗ trợ phát triển lực lượng bán hàng theo mô hình kênh bán hàng tập trung theo định hướng tiếp thị đa kênh & bán hàng đa điểm chạm, qua đó, tạo trải nghiệm khách hàng đồng nhất trên các kênh và tăng doanh thu. Công cụ cũng giúp các đối tượng bán hàng xã hội hóa (Đại lý/CTV XHH) tăng thêm thu nhập với thao tác đơn giản khi tư vấn, tiếp thị sản phẩm dịch vụ của VNPT.


Shop CTV (Android Package) APK 83M


Made by: VNPT MEDIA