حضور و غیاب کارمندان از راه دور

Rating: 5/5 -
حضور و غیاب کارمندان از راه دور APK

Presence and absence of remote employeesDec 8, 2020
business
Requirements:
Require Android 4.1 and up

Key features

  • Presence and absence of remote employees
  • If you are looking for a solid app rated with 5.00/5 from 1 votes , the حضور و غیاب کارمندان از راه دور is just for you.
  • More than 15 downloads since the first upload.
  • ------ APK can be downloaded free of charge.
  • The APK of ------ from is checked for viruses and malware, and safe to download.


» Description
مدیر را ثبت کنید و شناسه شرکت را برای دفتر یا شرکت خود انتخاب کنید

در پنل مدیریت ، کارمند خود را ثبت کنید (شناسه مدیر شرکت و شناسه کارمند شرکت هر دو باید یکسان باشند)

کارمند ها با استفاده از یوزرنیم و پسوردی که مدیر تعیین کرده وارد پنل خود میشوند

هنگامی که کارمند ورود یا خروج یا مرخصی می گیرید اعلان آن به مدیر در پنل ادمین ارسال میشود

حضور و غیاب کارمندان از راه دور Android APK 14M


Made by: RedRadicalApp