120 câu mô phỏng GPLX OTO APK

120 situations to simulate driving license B2Jul 23, 2022
education, phng, gplx, situations, simulate, driving, license
Requirements:
Require Android 5.1

Key features

  • 120 situations to simulate driving license B2
  • điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần xử lý.
  • điểm: mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn
  • video tình huống được lựa chọn ngẫu nhiên trong 6 chương:
  • If you are looking for a solid app rated with 5.00/5 from 1 votes , the 120 câu mô phỏng GPLX OTO is just for you.
  • A education app that will be great addition to your phone.
  • More than 8 downloads since the first upload.
  • 120-cu-m-phng-GPLX-OTO APK can be downloaded free of charge.
  • The APK of 120-cu-m-phng-GPLX-OTO from is checked for viruses and malware, and safe to download.

120 câu mô phỏng GPLX OTO APK

"120 câu mô phỏng GPLX" giúp bạn ôn tập và thi thử 120 video mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô.
Ứng dụng thiết kế để bạn đánh dấu thời điểm xử lý tránh tình huống giao thông nguy hiểm.
"120 câu mô phỏng GPLX" bao gồm 6 chương:
Chương 1: Giao thông trên đường đô thị (29 câu)
Chương 2: Giao thông trên đường nông thôn (14 câu)
Chương 3: Giao thông trên đường cao tốc (20 câu)
Chương 4: Giao thông trên đường núi (10 câu)
Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ (17 câu)
Chương 6: Các tình huống giao thông đã xảy ra thực tế (30 câu)
Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm 5đ và 0đ:
5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần xử lý.
0 điểm: mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn
Bạn lựa chọn được giữa 2 mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm (điểm tối đa cho mỗi tình huống là 5đ).
Cấu trúc đề thi gồm 10 video tình huống, mỗi câu tối đa 5 điểm. Số điểm đạt tối thiểu là 35/50 điểm
10 video tình huống được lựa chọn ngẫu nhiên trong 6 chương:
Chương 1: 2 câu
Chương 2: 1 câu
Chương 3: 2 câu
Chương 4: 1 câu
Chương 5: 2 câu
Chương 6: 2 câu
Chúc bạn ôn tập tốt, tự tin vượt qua bài thi này.


120 câu mô phỏng GPLX OTO (Android Package) APK 14mb


Made by: dopteams