دکتر خورشید خورگامی - متخصص ترمیمی و زیبایی

Rating: 5/5 -
دکتر خورشید خورگامی - متخصص ترمیمی و زیبایی APK

دكتر خورشيد خورگامی دارای بورد تخصصی دندانپزشكی ترميمی و زيبايیDec 3, 2020
medical
Requirements:
Require Android 4.1 and up

Key features

 • دكتر خورشيد خورگامی دارای بورد تخصصی دندانپزشكی ترميمی و زيبايی
 • طراحی و اصلاح لبخند (فرم، نامنظمی، ناقرينگی دندانها) بدون تراش يا با حداقل تراش دندانها
 • اصلاح بدرنگي دندانها با مواد بليچينگ
 • ترميم دندانهای شكسته و تخريب شده
 • انواع پروتزهای دندانی ثابت
 • پروتز ايمپلنت
 • جراحی لثه و ايمپلنت توسط جراح فک و صورت
 • درمان ريشه دندان
 • جرم گيری و برساژ دندانها
 • If you are looking for a solid app rated with 5.00/5 from 1 votes , the دکتر خورشید خورگامی - متخصص ترمیمی و زیبایی is just for you.
 • More than 63 downloads since the first upload.
 • ------- APK can be downloaded free of charge.
 • The APK of ------- from is checked for viruses and malware, and safe to download.


» Description
دكتر خورشيد خورگامی دارای بورد تخصصی دندانپزشكی ترميمی و زيبايی دارای ١٥ سال سابقه كار در حيطه دندانپزشكی عمومی و تخصصی می باشند.

هدف اصلی دندانپزشک ترميمی و زيبايی انجام اعمال دندانپزشكی با حداقل تخريب ساختار طبيعی دندان می باشد بنابراين در اين مركز كليه اعمال دندانپزشكی با تمركز بر حفظ حداكثر ساختار دندان پايه و حداقل تراش دندان صورت می گيرد.

خدمات مركز:

- طراحی و اصلاح لبخند (فرم، نامنظمی، ناقرينگی دندانها) بدون تراش يا با حداقل تراش دندانها

- اصلاح بدرنگي دندانها با مواد بليچينگ

- ترميم دندانهای شكسته و تخريب شده

- انواع پروتزهای دندانی ثابت

- پروتز ايمپلنت

- جراحی لثه و ايمپلنت توسط جراح فک و صورت

- درمان ريشه دندان

- جرم گيری و برساژ دندانها

در اين مركز مشاوره زيبايی و خدمات اورژانس دندانپزشكی با هماهنگی قبلی صورت می گيرد.

دکتر خورشید خورگامی - متخصص ترمیمی و زیبایی Android APK 8.0M


Made by: Bartarinha