دکتر کیهان قدیمی - جراح دندانپزشک

Rating: 5/5 -
دکتر کیهان قدیمی - جراح دندانپزشک APK

General and specialized - orthodontics and implantsDec 8, 2020
medical
Requirements:
Require Android 4.1 and up

Key features

  • General and specialized - orthodontics and implants
  • If you are looking for a solid app rated with 5.00/5 from 1 votes , the دکتر کیهان قدیمی - جراح دندانپزشک is just for you.
  • More than 39 downloads since the first upload.
  • ----- APK can be downloaded free of charge.
  • The APK of ----- from is checked for viruses and malware, and safe to download.


» Description
بهترین روش برای بیماران دیابتی

بهترین روش برای بیمارانی که عرض استخوان بسیار کمی دارند و به آن‌ها جراحی‌های وسیع پیوند استخوان پیشنهاد شده است.

بهترین روش برای بیمارانی که ارتفاع استخوان کمی دارند و به آن‌ها جراحی‌های پیشرفته جابه‌جایی عصب پیشنهاد شده است.

حفظ لثه بین‌دندانی و درنتیجه ایجاد زیبایی در دندان‌های جلو و جلوگیری از گیر غذایی در دندان‌های عقب

دکتر کیهان قدیمی - جراح دندانپزشک Android APK 8.0M


Made by: Bartarinha