حکم آنلاین

Rating: 5/5 -
حکم آنلاین APK

Passer Verdict online 4-player free card gameMar 6, 2022
card, games, passer, verdict, online, player
Requirements:
Require Android 3.0 and up

Key features

  • Passer Verdict online 4-player free card game
  • If you are looking for a solid game rated with 4.20/5 from 45 votes , the حکم آنلاین is just for you.
  • A verdict passer game that will be great addition to your phone.
  • More than 235,322 downloads since the first upload.
  • - APK can be downloaded free of charge.
  • The APK of - from is checked for viruses and malware, and safe to download.


» Description
حکم آنلاین این امکان را فراهم میکند تا بصورت زنده بتوانید با 3 نفر دیگر به بازی پاسور حکم بپردازید. این موضوع با وجود گزینه های متعدد در بازی با روش ها و حالت های گوناگون بیش ار پیش راحت شده است. همچنین میتوانید در اتاق گفتگو هم تیمی خود را انتخاب کنید و با دیگر تیم ها به رقابت سالم بپردازید. حجم کم و سبکی این اپلیکیشن دو ویژگی بارز و مهم آن به شما میروند.
حکم چهار نفره محبوب ترین بازی ورق در میان ایرانی هاست. در میان شلم بازان هم محبوبیت بالایی دارد

آموزش بلزی حکم آنلاینحکم آنلاین Android APK 3.3M


Made by: barnamefa