داستان های پیامبران و امامان

Rating: 5/5 -
داستان های پیامبران و امامان APK

Stories from Imams and InfidelsNov 29, 2020
lifestyle
Requirements:
Require Android 4.1 and up

Key features

  • Stories from Imams and Infidels
  • If you are looking for a solid app rated with 5.00/5 from 1 votes , the داستان های پیامبران و امامان is just for you.
  • More than 54,278 downloads since the first upload.
  • ---- APK can be downloaded free of charge.
  • The APK of ---- from is checked for viruses and malware, and safe to download.


» Description
داستان هایی از امامان و معصومین

زندگی امامان پر از حادثه های پند آموز و جالب است و این حادثه ها ما را با زندگی امامان آشنا می سازند. داستان های زیادی درباره زندگی امامان نوشته شده اند که می توانند الگوی ما در زندگی باشند

در بسیاری از داستانها با وجود داشتن مطالب مفید و آموزنده به گونه‌ای نقل شده که به طور غیر مستقیم دارای جنبه‌های بد آموزشی بوده به طور ناخودآگاه راههای فساد را به خواننده القا می‌کند اما در این برنامه داستانها به گونه‌ای نقل گردیده که هیچ گونه اثر بد اموزی در آن نیست.

این برنامه شامل:

داستان هایی از پیامبر

داستان هایی از امام علی (ع)

داستان هایی از فاطمه زهرا (ص)

داستان هایی از امام حسن (ع)

داستان هایی از امام حسین (ع)

داستان هایی از امام سجاد (ع)

داستان هایی از امام محمد باقر (ع)

داستان هایی از امام جعفر صادق(ع)

داستان هایی از امام موسی کاظم (ع)

داستان هایی از امام رضا (ع)

داستان هایی از امام علی نقی (ع)

داستان هایی از امام هادی (ع)

داستان هایی از امام حسن عسگری (ع)

داستان هایی از امام زمان (ع)

داستان های پیامبران و امامان Android APK 7.7M


Made by: Smart-Ideas